ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు గా పళ్లంరాజు

0
69

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా డాక్టర్ పళ్లంరాజు నియమితులయ్యారు. డాక్టర్ పళ్లంరాజు గతంలో కేంద్ర మంత్రిగా పని చేసిన అనుభవం గల వ్యక్తి కాంగ్రెస్లో దశాబ్దాల కాలంగా వారి కుటుంబం కు అనుబంధం ఉంది.

Add

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here